Atölye ve Dersler

 • Fen ve Doğa Atölyesi

  Fen ve doğa çalışmaları çocukların, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara, daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından önemlidir. Çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme imkanı sağlayan özel bir atölyedir. Bu atölyede , çocukta yaradılıştan gelen merak duygusu ve keşfetme dürtüsü, projeler ve deneylerle desteklenir ve geliştirilir.

   

  Bilişsel Atölye  

  Bilisel atölye içerisinde Matematik, Bilim ve Dil Becerilerine dair destekleyici oyunlarla çocuğun yaşamın temel alanlarında severek öğrenme deneyimler yaşaması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

  Bilişsel Atölyede kullanılan tüm araçlar etkinliği değerlendirilmiş olan destekleyici okul öncesi eğitim materyallerinden oluşmaktadır.

   

  Sanat Atölyesi

  Bu alan, doğal materyaller ve sanat malzemeleri ile dolu olan , stüdyo ve laboratuar karışımı bir alandır. Eldeki proje ile ilgili haftalık aktiviteler planlanır ve çocuk kil, resim ,kolaj, heykel gibi yen araçlarla kendini ifade etmeyi öğrenir. Bu atölyede değişik türlerde boyalar, çeşitli renk ve türde kağıtlar, hamur, kil ve bir çok sanat malzemesi bulunmaktadır. Çocuğun farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturduğu resim, heykel ve diğer çalışmalar sanat atölyesinin temelini oluşturur. Çocuk, sanat atölyesinde yaptığı çalışmalar ile kendisini farklı biçimlerde ifade etmeyi öğrenir ve sanat sayesinde kendisi, diğerleri, geleceği ve dünya hakkında içindekileri dışarıya aktarma fırsatı bulur.

   

  Drama Atölyesi

  Drama atölyesinde de Reggio Emilia sisteminin 3 önemli prensibi göz bulundurularak çocukların kendilerini ifade etmeleri için yeni yollar bulmaları desteklenir. Çocuklar, hareket etme, dinleme, görme ve duyma deneyimleri dayesinde öğrenebilirler. Çocuklar, diğer çocuklar ve dünyamızdaki değişik materyaller ile ilişki içerisindedirler ve bunları keşfetmek için fırsat  tanınmalıdır. Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için çok sayıda fırsat ve yollar sağlanmalıdır. Bunun için çeşitli oyuncaklar, kostümler, kukla sahnesi ve kuklalar aracılığı ile çocukların zengin iç dünyasına ışık tutmak için onlara farklı yollar sunulur.

   

  Branş Dersleri

   

  • İngilizce Dersi
  • Haftalım çok Yönlü Eğitim Fasikülü Çalışmaları
  • Okul Öncesi Matematik Dersi
  • Müzik Dersi
  • Ritim Dersi
  • Folklor Dersi
  • Görsel Sanatlar Dersi
  • Satranç Dersi
  • Bahçe Etkinliklerimiz

   

  • Danışmanlık ve Çocuk Takip Hizmetleri

   

  • Aylık Aile Seminerleri ve Öğretme Eğitimleri