Hakkımızda

 • Hakkımızda

  2-6 yaş arası

  Okul öncesi dönem, çocuğun oynayarak, deneyerek keşfederek dünyayı tanıması ve zekasını geliştirmesi için en önemli dönemdir. Bu nedenle çocuğa kendisini ifade edebileceği, dünyayı keşfedebileceği, hayal gücünü geliştirebileceği ve yeni öğrendiği becerileri uygulayabileceği bir ortam gerekir. Oyun, bu noktada eğitim programının temelini oluşturur. Programda çocukların özel ihtiyaçları belirlenir. Becerileri ve özgüvenleri desteklenir.  Çocuklar deneyerek öğrenir ve kendi kendilerine karar vermekten zevk alırlar.

   

  Vizyonumuz

  Özgüveni gelişmiş, meraklı, araştırmacı, yaratıcı, geliştirmeye açık, sorumluluk sahibi, duyarlı, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmek.

   

  Misyonumuz

  M.E.B ‘in amaç ve kazanımları doğrultusunda, çağdaş eğitim – öğretim yaklaşım, yönetim ve teknikleri ile öğrencilerin beceri, ilgi ve tekniklerini destekleyerek geliştirmek, aileleri bilinçlendirmek, çocukları bugüne ve geleceğe yararlı bireyler olarak hazırlamaktır. Amacımız çocukların tüm gelişim alanlarını bilimsel, sosyal, duygusal, devinimsel, dil ve özbakım bireysel ve yaş özelliklerini göz önüne alarak, çevresel koşulları da oluşturarak üst düzeye çıkartmaktır.  Öğrenmeye ilgi uyandırarak, okul öncesi eğitim vermektedir.

 • Hedefimiz

  Çocukların sevgi dolu bir ortamda, her çocuğun farklı özelliklere sahip olduğunu göz önünde bulundurarak fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimlerini desteklemek, özgüveni yüksek, özgür düşünen, yaratıcı, keşfetmekten ve öğrenmekten zevk alabilen, kendisini iyi ifade edebilen, yaparak-yaşayarak öğrenen, kendisine ve insanlara saygılı, yeniliklere açık, mutlu çocuklar yetiştirmektir.

  Eğitim Yaklaşımı

  Etkin öğrenmeye dayalı (Reggio Emilia yöntemi bazlı) eğitim metodunun en önemli bileşenlerinden birisi atölye çalışmalarıdır. Bu atölye çalışmaları sırasında çocuklar; yeteneklerinin farkına varma, kendini ifade etme, başkalarının varlığını ve yeteneklerini kabul etme ve sosyal etkileşim içerisinde öğrenmeyi benimserler. Çocuklara somut yaşantılar sunularak yeni keşifler yapmalarına fırsatlar sağlanması amaçlanmaktadır. Çocuklar araştırma, üretme ve hipotezlerini test etme aşamalarından geçerler. Resim, heykel, dramatik oyun gibi birçok sembolik yolla kendilerini ifade etme imkanı bulabilirler. Çocuklar problem çözümünde yaşıtlarıyla birlikte çalışmakta, öğretmen de bu sırada onlara yardımcı olmaktadır.

  Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, turuncu, beyaz, siyah ve pembe renklerini; Kare, daire, üçgen ve dikdörtgen şekillerini tanıyabilecekler, 5’e kadar sayabilecek ve 5’e kadar rakamları tanıyabileceklerdir.
  Her ay en az 5 şarkı, şiir, tekerleme, parmak oyunu öğrenebilecek, Etkinlikler yardımıyla düzgün konuşup , Türkçe’yi doğru kullanabilecek, Sorulan sorulara anlamlı cevaplar verebileceklerdir.
  Sabah jimnastiği ile bedenini tanıyarak esnetebilecek, Hareketli oyunlarla zıplamayı, atlamayı, topu tutup atmayı, yuvarlanmayı, sıçramayı yapabilecek, Yapacağı faaliyet ve kalem çalışması ile el göz koordinasyonunu sağlayabileceklerdir.

  Kurallı oyunlarda kurallara uymayı öğrenecek, Serbest oyunlarda ise sırasını beklemeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, Kendini ifade etmeyi ve dinlemeyi öğreneceklerdir.

  Her sabah “Güne Merhaba Toplantısı” ile planlı olmayı ve bununla birlikte günleri, ayları, mevsimleri tanıyacaklardır.

  Yaş grubuna uygun kavramları (yaşlı-genç, ağır-hafif…) okul içi etkinlikler ve geziler yoluyla öğrenip uygun yerlerde kullanabileceklerdir.
  Her ayın ünite konularına uygun faaliyet, gezi, günün konusu sohbeti, hikaye, drama, anadili etkinlikleri yapacaklardır.

  Sosyal ilişkilerde sorun yaşadıklarında “SORUN ÇÖZME KÖŞESİNDE” kendilerini “BEN DİLİ” ile ifade edebilecek, haklarını savunabilecek, karşıyı da “ETKİN DİNLEME” yoluyla dinleyebileceklerdir.
  Karar verenin kendileri olduğunu, ancak sınırların çizildiği durumlarda en uygun kararı vererek kendilerini korurken kurallara uyabilmeyi de öğreneceklerdir.

  Yaratıcıklarının desteklendiğini, asla eleştirilmediğini, hayal güçlerini kullanırken duydukları heyecanı seveceklerdir. Kendi yaşı uygun yaşam becerilerini başarmanın gururunu yaşayacaklar ve Hatanın insanı geliştirdiğini, sonucun (başarı ve başarısızlığın) bizler için önemli olmadığını “ÇABA”nın daima övgü aldığını, Yarışmanın sadece eğlenmek için kullanıldığını, hayatın kendisinin bir yarışma olmadığını göreceklerdir.

  Çocukların sevgi dolu bir ortamda, her çocuğun farklı özelliklere sahip olduğunu göz önünde bulundurarak fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimlerini desteklemek, özgüveni yüksek, özgür düşünen, yaratıcı, keşfetmekten ve öğrenmekten zevk alabilen, kendisini iyi ifade edebilen, yaparak-yaşayarak öğrenen, kendisine ve insanlara saygılı, yeniliklere açık, mutlu çocuklar yetiştirmektir.

  Okulumuzda uygulanan, etkin öğrenmeye dayalı Reggio Emila yöntemi baz alınarak hazırlanmış ve FasTracKids® Eğitim Programı (www.fastrackids.com) ile desteklenen sistemin önemli parçalarından birisi de atölye çalışmalarıdır. Çocuklar atölye çalışmaları sayesinde hayatta başarılı olmaları için gerekli becerileri edinirler. Yaşamın içinde bilgilerin nasıl kazanılacağını ve ne şekilde kullanıldığını öğrenen çocuklar uygulamalar yaparak bu becerilerini pekiştirirler.

  EBEVEYNLERİMİZ; Yıl içinde; Gerektiğinde öğretmenimizden gün içindeki genel durumu ile notlar alacak; Çocuğunuza ait, uzman (Dr. Psk. Aylin Ilden Kockar) görüşmeler yapabilecek Her ay AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ ile ekibe sizler de dahil olabilecek; Periyodik uzman seminerleri ile bilgilenecek,

  Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, turuncu, beyaz, siyah, pembe, mor, kahverengi ve gri renklerini tanıyabilecek, 20’ye kadar sayabilecek, 10’a kadar rakamları tanıyabilecek, 10 nesneyi karıştırmadan sayabilecek, Kare, daire, üçgen, dikdörtgen, elips, yamuk şekillerini; + ve x işaretlerini tanıyabilecek, 5’e kadar rakamları yazabilecek, 10’a kadar 1’er arttırma yapabilecek,

  Kelimelerin başında, içinde ve sonundaki sesli harflerin (A, E, I, İ, O ,Ö ,U , Ü) seslerini ayırt edebileceklerdir.
  Her sabah “Güne Merhaba Toplantısı” ile planlı olmayı ve bununla birlikte günleri, ayları, mevsimleri tanıyacaklardır.

  Yaş grubuna uygun kavramları (yaşlı-genç, ağır-hafif…) okul içi etkinlikler ve geziler yoluyla öğrenip uygun yerlerde kullanabileceklerdir.

  Her ayın ünite konularına uygun faaliyet, gezi, günün konusu sohbeti, hikaye, drama, anadili etkinlikleri yapacaklardır.

  Sosyal ilişkilerde sorun yaşadıklarında “SORUN ÇÖZME KÖŞESİNDE” kendilerini “BEN DİLİ” ile ifade edebilecek, haklarını savunabilecek, karşıyı da “ETKİN DİNLEME” yoluyla dinleyebileceklerdir.

  Karar verenin kendileri olduğunu, ancak sınırların çizildiği durumlarda en uygun kararı vererek kendilerini korurken kurallara uyabilmeyi de öğreneceklerdir.

  Yaratıcıklarının desteklendiğini, asla eleştirilmediğini, hayal güçlerini kullanırken duydukları heyecanı seveceklerdir. Kendi yaşı uygun yaşam becerilerini başarmanın gururunu yaşayacaklar ve Hatanın insanı geliştirdiğini, sonucun (başarı ve başarısızlığın) bizler için önemli olmadığını “ÇABA” nın daima övgü aldığını, Yarışmanın sadece eğlenmek için kullanıldığını, hayatın kendisinin bir yarışma olmadığını göreceklerdir.

  Çocukların sevgi dolu bir ortamda, her çocuğun farklı özelliklere sahip olduğunu göz önünde bulundurarak fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimlerini desteklemek, özgüveni yüksek, özgür düşünen, yaratıcı, keşfetmekten ve öğrenmekten zevk alabilen, kendisini iyi ifade edebilen, yaparak-yaşayarak öğrenen, kendisine ve insanlara saygılı, yeniliklere açık, mutlu çocuklar yetiştirmektir.

  Okulumuzda uygulanan, etkin öğrenmeye dayalı Reggio Emila yöntemi baz alınarak hazırlanmış ve FasTracKids® Eğitim Programı (www.fastrackids.com) ile desteklenen sistemin önemli parçalarından birisi de atölye çalışmalarıdır. Çocuklar atölye çalışmaları sayesinde hayatta başarılı olmaları için gerekli becerileri edinirler. Yaşamın içinde bilgilerin nasıl kazanılacağını ve ne şekilde kullanıldığını öğrenen çocuklar uygulamalar yaparak bu becerilerini pekiştirirler.

  EBEVEYNLERİMİZ;Yıl içinde; Gerektiğinde öğretmenimizden gün içindeki genel durumu ile notlar alacak; Çocuğunuza ait, uzman (Dr. Psk. Aylin Ilden Kockar) görüşmeler yapabilecek Her ay AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ ile ekibe sizler de dahil olabilecek; Periyodik uzman seminerleri ile bilgilenecek.

  Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, turuncu, beyaz, siyah, pembe, mor, kahverengi ve gri renklerini tanıyabilecek, 20’ye kadar rakamları tanıyabilecek, 10’a kadar rakamları yazabilecek, Kare, daire, üçgen, dikdörtgen, elips, yamuk şekillerini; + ve x işaretlerini tanıyabilecek, 10’ar 100’e kadar sayabilecek, 10’a kadar sıra sayılarını (birinci, ikinci….) söyleyebilecek, 2’şer 2’şer 20’ye kadar sayabilecek, 6’ya kadar kümeleme yapabilecek, 50’ye kadar sayabilecek, 10’a kadar rakamları yazabilecek, 10’a kadar 1’er arttırma yapabilecek Nesneleri karıştırmadan sayabilecek, 10’dan geriye sayabilecek 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 işlemlerinin mantığını anlayıp öğrenebilecek,

  Kelimelerin başında, içinde ve sonundaki tüm harflerin seslerini ayırt edebileceklerdir.
  Her sabah “Güne Merhaba Toplantısı” ile planlı olmayı ve bununla birlikte günleri, ayları, mevsimleri tanıyacaklardır.

  Yaş grubuna uygun kavramları (yaşlı-genç, ağır-hafif…) okul içi etkinlikler ve geziler yoluyla öğrenip uygun yerlerde kullanabileceklerdir.

  Her ayın ünite konularına uygun faaliyet, gezi, günün konusu sohbeti, hikaye, drama, anadili etkinlikleri yapacaklardır.

  Sosyal ilişkilerde sorun yaşadıklarında “SORUN ÇÖZME KÖŞESİNDE” kendilerini “BEN DİLİ” ile ifade edebilecek, haklarını savunabilecek, karşıyı da “ETKİN DİNLEME” yoluyla dinleyebileceklerdir.

  Karar verenin kendileri olduğunu, ancak sınırların çizildiği durumlarda en uygun kararı vererek kendilerini korurken kurallara uyabilmeyi de öğreneceklerdir.

  Yaratıcıklarının desteklendiğini, asla eleştirilmediğini, hayal güçlerini kullanırken duydukları heyecanı seveceklerdir. Kendi yaşı uygun yaşam becerilerini başarmanın gururunu yaşayacaklar ve Hatanın insanı geliştirdiğini, sonucun (başarı ve başarısızlığın) bizler için önemli olmadığını “ÇABA”nın daima övgü aldığını, Yarışmanın sadece eğlenmek için kullanıldığını, hayatın kendisinin bir yarışma olmadığını göreceklerdir.

  Çocukların sevgi dolu bir ortamda, her çocuğun farklı özelliklere sahip olduğunu göz önünde bulundurarak fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimlerini desteklemek, özgüveni yüksek, özgür düşünen, yaratıcı, keşfetmekten ve öğrenmekten zevk alabilen, kendisini iyi ifade edebilen, yaparak-yaşayarak öğrenen, kendisine ve insanlara saygılı, yeniliklere açık, mutlu çocuklar yetiştirmektir.

  Okulumuzda uygulanan, etkin öğrenmeye dayalı Reggio Emila yöntemi baz alınarak hazırlanmış ve FasTracKids® Eğitim Programı (www.fastrackids.com) ile desteklenen sistemin önemli parçalarından birisi de atölye çalışmalarıdır. Çocuklar atölye çalışmaları sayesinde hayatta başarılı olmaları için gerekli becerileri edinirler. Yaşamın içinde bilgilerin nasıl kazanılacağını ve ne şekilde kullanıldığını öğrenen çocuklar uygulamalar yaparak bu becerilerini pekiştirirler.

  EBEVEYNLERİMİZ; Yıl içinde; Gerektiğinde öğretmenimizden gün içindeki genel durumu ile notlar alacak; Çocuğunuza ait, uzman (Dr. Psk. Aylin Ilden Kockar) görüşmeler yapabilecek Her ay AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ ile ekibe sizler de dahil olabilecek; Periyodik uzman seminerleri ile bilgilenecek.

  Okul çalışması ve ev ödevleri ile; Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, turuncu, beyaz, siyah, pembe, mor, kahverengi ve gri renklerini tanıyabilecek, 100’ye kadar rakamları tanıyabilecek, 100’e kadar rakamları yazabilecek, Kare, daire, üçgen, dikdörtgen, elips, yamuk şekillerini; + ve x işaretlerini tanıyabilecek, 1000 rakamını tanıyabilecek 100’den geriye doğru sayabilecek, 20 nesneyi 3’e kadar bölme yapabilecek, 100’er 1000’e kadar,10’ar 100’e kadar,5’er 100’e kadar sayabilecek, 10’a kadar sıra sayılarını (birinci, ikinci….) söyleyebilecek, 2’şer 2’şer 100’e kadar sayabilecek, 10’a kadar kümeleme yapabilecek, 50’ye kadar nesneli sayabilecek, Basit toplama ve çıkarmaları yapabilecek,

  Kelimelerin başında, içinde ve sonundaki tüm harflerin seslerini ayırt edebileceklerdir.
  Her sabah “Güne Merhaba Toplantısı” ile planlı olmayı ve bununla birlikte günleri, ayları, mevsimleri tanıyacaklardır.

  Yaş grubuna uygun kavramları (yaşlı-genç, ağır-hafif…) okul içi etkinlikler ve geziler yoluyla öğrenip uygun yerlerde kullanabileceklerdir.

  Her ayın ünite konularına uygun faaliyet, gezi, günün konusu sohbeti, hikaye, drama, anadili etkinlikleri yapacaklardır.

  Sosyal ilişkilerde sorun yaşadıklarında “SORUN ÇÖZME KÖŞESİNDE” kendilerini “BEN DİLİ” ile ifade edebilecek, haklarını savunabilecek, karşıyı da “ETKİN DİNLEME” yoluyla dinleyebileceklerdir.

  Karar verenin kendileri olduğunu, ancak sınırların çizildiği durumlarda en uygun kararı vererek kendilerini korurken kurallara uyabilmeyi de öğreneceklerdir.

  Yaratıcıklarının desteklendiğini, asla eleştirilmediğini, hayal güçlerini kullanırken duydukları heyecanı seveceklerdir. Kendi yaşı uygun yaşam becerilerini başarmanın gururunu yaşayacaklar ve Hatanın insanı geliştirdiğini, sonucun (başarı ve başarısızlığın) bizler için önemli olmadığını “ÇABA”nın daima övgü aldığını, Yarışmanın sadece eğlenmek için kullanıldığını, hayatın kendisinin bir yarışma olmadığını göreceklerdir.

  Çocukların sevgi dolu bir ortamda, her çocuğun farklı özelliklere sahip olduğunu göz önünde bulundurarak fiziksel, duygusal, zihinsel gelişimlerini desteklemek, özgüveni yüksek, özgür düşünen, yaratıcı, keşfetmekten ve öğrenmekten zevk alabilen, kendisini iyi ifade edebilen, yaparak-yaşayarak öğrenen, kendisine ve insanlara saygılı, yeniliklere açık, mutlu çocuklar yetiştirmektir.

  Okulumuzda uygulanan, etkin öğrenmeye dayalı Reggio Emila yöntemi baz alınarak hazırlanmış ve FasTracKids® Eğitim Programı (www.fastrackids.com) ile desteklenen sistemin önemli parçalarından birisi de atölye çalışmalarıdır. Çocuklar atölye çalışmaları sayesinde hayatta başarılı olmaları için gerekli becerileri edinirler. Yaşamın içinde bilgilerin nasıl kazanılacağını ve ne şekilde kullanıldığını öğrenen çocuklar uygulamalar yaparak bu becerilerini pekiştirirler.

  EBEVEYNLERİMİZ; Yıl içinde; Gerektiğinde öğretmenimizden gün içindeki genel durumu ile notlar alacak; Çocuğunuza ait, uzman (Dr. Psk. Aylin Ilden Kockar) görüşmeler yapabilecek Her ay AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ ile ekibe sizler de dahil olabilecek; Periyodik uzman seminerleri ile bilgilenecek.